top of page
ZGŁOSZENIE ONLINE
NAZWA FESTIWALU KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE
INSTYTUCJA DELEGUJĄCA
adres, telefon, e-mail
KIEROWNIK GRUPY
telefon, e-mail
FORMACJE
Lp. / Nazwa Formacji / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna /
Ilość Osób / Imiona i Nazwiska tancerzy / rok urodzenia / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
MINI FORMACJE
Lp. / Nazwa Mini Formacji / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna /
Ilość Osób / Imiona i Nazwiska tancerzy / rok urodzenia / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
TRIO
Lp. / Nazwa / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Imiona i Nazwiska Tancerzy / Rok Urodzenia / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
DUETY
Lp. / Imiona i Nazwiska / Rok Urodzenia / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
SOLO
Lp. / Imię i Nazwisko / Rok Urodzenia / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
ZOBOWIĄZAUJĘ SIĘ DO WNIESIENIA OPŁATY STARTOWEJ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI:
DANE DO FAKTURY (WYPEŁNIĆ, JEŚLI BĘDZIE WYMAGANA):

Dziękujemy za zgłoszenie!!!

bottom of page