ZGŁOSZENIE ONLINE
NAZWA FESTIWALU KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE
INSTYTUCJA DELEGUJĄCA
adres, telefon, e-mail
KIEROWNIK GRUPY
telefon, e-mail
FORMACJE
Lp. / Nazwa Formacji / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Ilość Osób / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
MINI FORMACJE
Lp. / Nazwa Mini Formacji / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Ilość Osób / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
TRIO
Lp. / Nazwa / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Ilość Osób / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
DUETY
Lp. / Imiona i Nazwiska / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Ilość Osób / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
SOLO
Lp. / Imię i Nazwisko / Kategoria Wiekowa / Kategoria Taneczna / Ilość Osób / Czas Prezentacji / Opłata Startowa
ZOBOWIĄZAUJĘ SIĘ DO WNIESIENIA OPŁATY STARTOWEJ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI:
DANE DO FAKTURY (WYPEŁNIĆ, JEŚLI BĘDZIE WYMAGANA):

Dziękujemy za zgłoszenie!!!