II MIKOŁAJKOWE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W TAŃCU NOWOCZESNYM 

"ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

ODBĘDĄ SIĘ 5-6. 12. 2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

 
 

REGULAMIN

MIKOŁAJKOWYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W TAŃCU NOWOCZESNYM 

"ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO W LĘBORKU

ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W CEDRACH WIELKICH

GMINA CEDRY WIELKIE

 

PATRONAT HONOROWY:

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE JANUSZ GOLIŃSKI

MIEJSCE:

HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 21 W CEDRACH WIELKICH

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

 

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 22.11.2020 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

 

 

 

 

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 30,00

    KAŻDA KOLEJNA 20,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 22.11.2020 NA KONTO ORGANIZATORA

Piotr zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

   

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- MEDALE SOLIŚCI, DUETY MIEJSCA 1-3

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW

  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

  (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskich Mistrzostw w Tańcu Nowoczesnym "ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

ORIENTACYJNY PLAN II MIKOŁAJKOWYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W TAŃCU NOWOCZESNYM "ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

CEDRY WIELKIE 2020

 

I BLOK MISTRZOSTW

6:00- ROZPOCZĘCIE

6:15- DISCO SOLO DO 7 LAT

6:20- DISCO SOLO 8- 9 LAT ½ FINAŁU

6:30- DISCO SOLO 10-11 LAT

6:45- DISCO SOLO 12-13 LAT ½ FINAŁU

6:55- DISCO SOLO 14-15 LAT ½ FINAŁU

7:05- DISCO SOLO POWYŻEJ 15 LAT

7:10- DISCO SOLO 8-9 LAT FINAŁ

7:20- DISCO SOLO 12-13 LAT FINAŁ

7:30- DISCO SOLO 14-15 LAT FINAŁ

7:40- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT

7:45- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT

8:00- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ¼ FINAŁU

8:10- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT

8:25- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ½ FINAŁU

8:35- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT

8:40- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT FINAŁ

8:50- HIP-HOP SOLO POWYŻEJ 15 LAT

8:55- DISCO DUETY DO 7 LAT

9:00- DISCO DUETY 8-9 LAT

9:05- DISCO DUETY 10-11 LAT

9:10- DISCO DUETY 12-13 LAT

9:15- DISCO DUETY OD 14 LAT

9:20- HIP-HOP FORMACJE 8-15 LAT

9:35- DISCO TRIO DO 7 LAT

9:40- DISCO TRIO DO 8-11 LAT

9:50- DISCO TRIO 12-15 LAT

9:55- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 8-9 LAT

10:00- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 10-13 LAT

10:05- DISCO SHOW MINI FORMACJE 8-15 LAT

10:15- DISCO SHOW FORMACJE 8-11 LAT

10:20- BBOYING SOLO 8-11 LAT

10:25- CHEERLEADERS DUETY 8-11 LAT

10:35- CHEERLEADERS DUETY 12-15 LAT

10:40- CHEERLEADERS FORMACJE 8-11 LAT

 

II BLOK MISTRZOSTW

10:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT ¼ FINAŁU

11:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT ½ FINAŁU

11:10-TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT ½ FINAŁU

11:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT

11:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT FINAŁ

11:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT FINAŁ

11:45- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 7 LAT

11:50- INNE FORMY TAŃCA SOLO 8- 9 LAT

12:05- INNE FORMY TAŃCA SOLO 10-11 LAT

12:20- SHOW DANCE SOLO 8-9 LAT

12:30- SHOW DANCE SOLO 10-11 LAT

12:40- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT ¼ FINAŁU

12:50- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT ¼ FINAŁU

13:00- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT ½ FINAŁU

13:10- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT ½ FINAŁU

13:20- JAZZ DANCE SOLO DO 7 LAT

13:25- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT FINAŁ

13:35- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT FINAŁ

13:45- TANIEC KLASYCZNY SOLO 8-9 LAT

13:50- JAZZ DANCE DUETY 8-9 LAT

13:55- JAZZ DANCE DUETY 10- 11 LAT

14:00- SHOW DANCE DUETY 8-13 LAT

14:05- INNE FORMY TAŃCA I TANIEC Z PRZYBOREM DUETY 8-11 LAT

14:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 8-11 LAT

14:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO 8-9 LAT

14:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 8-11 LAT

14:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 8-11 LAT

15:10- INNE FORMY TAŃCA TRIO 8-11 LAT

15:15- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 8-11 LAT

15:20- SHOW DANCE TRIO 8-11 LAT

15:25- JAZZ DANCE TRIO 8-11 LAT

15:30- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 8-11 LAT

15:50- JAZZ DANCE FORMACJE 8-11 LAT

16:00- PRODUKCJE

16:10- SHOW DANCE MINI FORMACJE 8-15 LAT

16:15- SHOW DANCE FORMACJE 8-11 LAT

            INNE FORMY TAŃCA DUETY OD 14

 

III BLOK MISTRZOSTW

16:20- TANIEC KLASYCZNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT

16:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT ½ FINAŁU

16:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT ½ FINAŁU

16:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ FINAŁU

16:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT FINAŁ

17:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT FINAŁ

17:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT

17:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-13 LAT

17:40- INNE FORMY TAŃCA SOLO 14-15 LAT

17:50- INNE FORMY TAŃCA SOLO POWYŻEJ 15 LAT

17:55- SHOW DANCE SOLO 12-13 LAT

18:00- SHOW DANCE SOLO 14-15 LAT

18:05- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT

18:15- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT ½ FINAŁU-

18:20- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT

18:30- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT FINAŁ

18:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT

18:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 14-15 LAT

18:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY POWYŻEJ 15 LAT

18:45- SHOW DANCE DUETY DO 14-15 LAT

18:50- JAZZ DANCE DUETY 12-13 LAT

18:55- JAZZ DANCE DUETY 14-15 LAT

19:10- JAZZ DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT

19:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO POWYŻEJ 15 LAT

19:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 12-15 LAT

19:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

19:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 12-15 LAT

20:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

20:35- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE OD 12 LAT

20:45- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE OD 12 LAT

21:05- JAZZ DANCE TRIO POWYŻEJ 15 LAT

21:10- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 12-15 LAT

21:20- JAZZ DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

21:30- JAZZ DANCE FORMACJE 12-15 LAT

21:50- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

22:10- SHOW DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

22:15- SHOW DANCE FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

22:20- ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

 

LOKALIZACJA

MIKOŁAJKOWE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W TAŃCU NOWOCZESNYM 

"ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

ODBĘDĄ SIĘ 

HALI SPORTOWEJ

UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 21 W CEDRACH WIELKICH

KATEGORIE

SOBOTA 5.12.2020

 

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT

(do 7  osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

INNE FORMY TAŃCA

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:00 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:30 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji 5 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji 6 min.

 

TANIEC KLASYCZNY

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:00 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:30 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji 2:30 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji 4 min.

 

SHOW DANCE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:00 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:30 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

JAZZ DANCE
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC Z PRZYBOREM

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

PRODUKCJE
- ilość tancerzy od 24 osób
- muzyka własna
- czas prezentacji do 10 m.

 

NIEDZIELA 6.12.2020

DISCO SHOW
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

CHEERLEADERS

TRIO 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

DANCEHALL
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

HIP-HOP
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

HOUSE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

POPPING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

BBOYING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:30 min.

                                                                     3 wejścia po 30 sekund 

JURY

karol mental 2.jpeg

KAROL MENTAL

WARSZAWA

IMG_2809.JPG

NATALIA MADEJCZYK 

WARSZAWA

71274508_419812242004130_327248040052968

SAMANTA ŁUCZAK

GDAŃSK

 
 

ARCHIWUM

2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
1.jpg