ŻUŁĄWY LOGO STAŁE.png

III MIKOŁAJKOWE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W TAŃCU NOWOCZESNYM 

"ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

ODBĘDĄ SIĘ 4-5. 12. 2021

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

 
 

REGULAMIN

MIKOŁAJKOWYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W TAŃCU NOWOCZESNYM 

"ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

AGENCJA BRAVO II

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO W LĘBORKU

ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W CEDRACH WIELKICH

GMINA CEDRY WIELKIE

 

PATRONAT HONOROWY:

WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE JANUSZ GOLIŃSKI

MIEJSCE:

HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 21 W CEDRACH WIELKICH

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

 

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 21.11.2021 NA ADRES: studiobravo@wp.pl LUB ZGŁOSZENIE ONLINE 

 

 

 

 

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 30,00

    KAŻDA KOLEJNA 20,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 21.11.2021 NA KONTO ORGANIZATORA

Bartosz Sikora

Agencja "BRAVO II"

41 1160 2202 0000 0002 8557 5632

   

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- MEDALE SOLIŚCI, DUETY MIEJSCA 1-3

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW

  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

  (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskich Mistrzostw w Tańcu Nowoczesnym "ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY O ILE ORGANIZATOR NIE WPROWADZI ZMIAN W ZWIĄZKU Z COVID-19

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

13. UDZIAŁ W TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNY Z PRZYSTĄPIENIEM I KLASYFIKACJĄ W NIEZALEŻNEJ LIDZE TANECZNEJ              "ON THE TOP" ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLICZNE PODAWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH: IMIENIA I NAZWISKA

    ZAWODNIKA/DUETU/ZESPOŁU, MIASTA Z KTÓREGO POCHODZI ORAZ KLUBU DO KTÓREGO NALEŻY.

ORIENTACYJNY PLAN III MIKOŁAJKOWYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW W TAŃCU NOWOCZESNYM "ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

CEDRY WIELKIE 2021

PROGRAM I DNIA „ROZTAŃCZONYCH ŻUŁAW”:

7:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT ¼ F      

7:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 LAT ¼ F            

7:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT ½

7:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 ½ F

7:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT ½ F            

8:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO DO 7 LAT                    

8:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 F

8:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 F

8:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 F

8:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT                                

8:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT                       

9:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT                               

10:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT                             

10:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT ¼ F                                

11:00- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT ¼ F                             

11:15- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT ½  F

11:25- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT  ½  F

11:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT ½ F                             

11:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO DO 7 LAT

           JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 F                                  

11:50- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT F

12:00- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 F

12:10- JAZZ DANCE SOLO DO 7 LAT                                               

12:15- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT                                                  

12:30- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT                                                          

13:20- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT                                                          

13:35- SHOW DANCE SOLO DO 7 LAT                                            

13:45- SHOW DANCE SOLO 8-9 LAT                                               

13:55- SHOW DANCE SOLO 10-11 LAT                                           

14:05- SHOW DANCE SOLO 12-13 LAT                                           

14:15- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 7 LAT                                              

14:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 8-9 LAT                                     

14:30- INNE FORMY TAŃCA SOLO 10-11 LAT                                 

14:40- INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-13 LAT

             TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 8-9                           

14:45- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 10-11 LAT                             

14:50- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 12-13 LAT                             

            TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 14-15 LAT

            TANIEC KLASYCZNY SOLO 8-9 LAT                                      

15:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 8-9 LAT                               

15:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 10-11 LAT                           

15:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT                           

15:20- JAZZ DANCE DUETY 8-9 LAT                                                

15:25- JAZZ DANCE DUETY 10-11 LAT                                            

15:35- JAZZ DANCE DUETY 12-13 LAT                                            

15:40- INNE FORMY TAŃCA DUETY DO 7 LAT                                

            INNE FORMY TAŃCA DUETY 10-11 LAT                              

             TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO 8-12 LAT                              

15:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE DO 7 LAT            

15:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 8-12 LAT             

16:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 8-12 LAT                                  

16:20- JAZZ DANCE FORMACJE 8-12 LAT                                       

16:35- SHOW DANCE MINI FORMACJE 8-12 LAT                           

16:40- SHOW DANCE FORMACJE DO 7 LAT                                   

16:45- SHOW DANCE FORMACJE 8-12 LAT                                    

16:55- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 8-12 LAT                 

17:00- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 8-12 LAT                          

17:15- TANIEC KLASYCZNY FORMACJE DO 7 LAT

            JAZZ MINI FORMACJE DO 7                         

            TANIEC KLASYCZNY FORMACJE 8-12 LAT                           

            JAZZ DANCE FORMACJE DO 7 LAT

            PRODUKCJE                                      

17:30- ROZDANIE NAGRÓD I BLOKU

            TANIEC KLASYCZNY SOLO 12-13 LAT

18:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ F           

18:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT F              

18:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT  F

18:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT                             

18:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT                  

19:25- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT                                              

19:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT                                  

19:45- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT                                                          

19:50- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT                                   

20:20- SHOW DANCE SOLO 14-15 LAT                                           

20:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 14-15 LAT                                 

20:35- INNE FORMY TAŃCA SOLO POWYŻEJ 15 LAT                      

20:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 14-15 LAT                           

20:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY POWYŻEJ 15 LAT                

20:55- INNE FORMY TAŃCA DUETY 14-15 LAT                               

21:00- JAZZ DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT                                 

21:10- SHOW DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT

             TANIEC KLASYCZNY FORMACJE 13-16                               

21:15- INNE FORMY TAŃCA TRIO 13-16 LAT                                  

21:20-  TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 13-16 LAT                      

21:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

21:50- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 13-16 LAT                            

22:05- JAZZ DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT                 

22:15- SHOW DANCE MINI FORMACJE 13-16 LAT                         

22:20- SHOW DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT              

22:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 13-16 LAT        

22:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT         

22:50- JAZZ DANCE FORMACJE 13-16 LAT                                     

23:00- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT                          

23:10- SHOW DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT                       

23:15- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 13-16 LAT                        

23:20- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT             

23:30- ROZDANIE NAGRÓD II BLOKU

PROGRAM II DNIA „ROZTAŃCZONYCH ŻUŁAW” 2021

8:00- DISCO SOLO 8-9 LAT ½ F                                            

8:10- DISCO SOLO 10-11 LAT  ½ F                

8:20- DISCO SOLO 12-13 LAT   ½ F                 

8:30-  DISCO SOLO DO 7 LAT   F                     

8:40- DISCO SOLO 8-9 LAT F

8:50- DISCO SOLO 10-11 LAT F

9:00- DISCO SOLO 12-13 F

9:10- DISCO SOLO 14-15 LAT F                    

9:20- DISCO SOLO POWYŻEJ 15 LAT F                     

9:30- DISCO DUETY 8-9 LAT                                     

9:35- DISCO DUETY 10-11 LAT                                 

9:40- DISCO DUETY 12-13 LAT                                 

9:45- DISCO DUETY 14-15 LAT                                 

9:50- DISCO DUETY POWYŻEJ 15 LAT                     

9:55- DISCO MINI FORMACJE 13-16 LAT                 

10:00- DISCO MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT   

10:05- DISCO FORMACJE  DO 7 LAT                        

10:10- DISCO FORMACJE  8-12 LAT                         

10:20- CHEERLEADERS DUETY 8-9 LAT                   

10:25- CHEERLEADERS DUETY 10-11 LAT               

10:35- CHEERLEADERS DUETY 12-13 LAT               

            CHEERLEADERS DUETY 14-15 LAT               

10:40- CHEERLEADERS FORMACJE DO 7 LAT         

10:50- CHEERLEADERS FORMACJE 8-12 LAT                      

11:05- CHEERLEADERS FORMACJE 13-16 LAT        

11:15- ACRO DANCE SOLO DO 7 LAT                                  

11:20- ACRO DANCE SOLO 8-9 LAT             

11:25- ACRO DANCE SOLO 10-11 LAT                     

11:40- ACRO DANCE SOLO 12-13 LAT                     

11:50- ACRO DANCE SOLO 14-15 LAT                     

12:00- ACRO DANCE DUETY DO 7 LAT                    

12:05- ACRO DANCE DUETY 12-13 LAT                   

12:10- PRZERWA

12:30- ROZDANIE NAGRÓD I BLOKU

13:00- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ¼ F                                  

13:15- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT ½ F                          

13:25- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ½ F

13:35- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT F                           

13:40- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT F

13:50- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT F

14:00- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT                             

14:10- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT                             

14:20- HIP-HOP SOLO POWYŻEJ 15 LAT                  

14:30- HIP-HOP DUETY 12-13 LAT               

             HIP-HOP DUETY POWYŻEJ 15 LAT  

             HIP-HOP MINI FORMACJE 8-12 LAT           

14:35- HIP-HOP MINI FORMACJE 13-16 LAT                       

14:40- HIP-HOP FORMACJE 8-12 LAT                      

14:55- HIP-HOP FORMACJE 13-16 LAT                    

15:05- HIP-HOP FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT         

15:15- POPPING SOLO 14-15 LAT                            

15:20- MINI FORMACJE FREESTYLE                         

15:25- SOLO FREESTYLE                                           

15:30-  DANCEHALL SOLO 10-11 LAT                                  

            DANCEHALL SOLO 12-13 LAT                                  

15:35- DANCEHALL SOLO 14-15 LAT                       

            DANCEHALL SOLO POWYŻEJ 15 LAT           

15:40- DANCEHALL DUETY 14-15 LAT                     

            DANCEHALL DUETY POWYŻEJ 15 LAT         

15:45- DANCEHALL TRIO 13-16 LAT                        

            DANCEHALL TRIO POWYŻEJ 16 LAT            

15:50- DANCEHALL MINI FORMACJE 8-12 LAT       

15:55- DANCEHALL MINI FORMACJE 13-16 LAT     

16:00- DANCEHALL FORMACJE 13-16 LAT              

16:05- DANCEHALL FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT   

16:10- BBOYING SOLO DO 7 LAT                             

16:15- BBOYING SOLO 10-11 LAT                            

16:20- BBOYING SOLO 12-13 LAT                            

16:25- BBOYING SOLO POWYŻEJ 15 LAT                

16:30- ROZDANIE NAGRÓD II BLOKU

 

TURNIEJ ZALICZANY DO KLASYFIKACJI OGÓLNEJ
NIEZALEŻNEJ LIGI TANECZNEJ "ON THE TOP"
www.agencjabravo.com/nltonthetop

LOGO LIGA 2 WEB.png

LOKALIZACJA

MIKOŁAJKOWE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W TAŃCU NOWOCZESNYM 

"ROZTAŃCZONE ŻUŁAWY"

ODBĘDĄ SIĘ 

HALI SPORTOWEJ

UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH 21 W CEDRACH WIELKICH

KATEGORIE

SOBOTA 4.12.2021

 

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT

(do 7  osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:45 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

INNE FORMY TAŃCA

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:45 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji 4 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji 5 min.

 

TANIEC KLASYCZNY

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:45 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji 3:00 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji 4 min.

 

SHOW DANCE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:45 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

JAZZ DANCE

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:45 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC Z PRZYBOREM

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:45 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3:00 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4:00 min.

PRODUKCJE
- dowolna ilość tancerzy od 4 osób
- muzyka własna
- czas prezentacji do 10 m.

 

NIEDZIELA 5.12.2021

DISCO SHOW
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

CHEERLEADERS

DUETY

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

DANCEHALL
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

HIP-HOP
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

HOUSE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

POPPING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

BBOYING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:30 min.

                                                                     3 wejścia po 30 sekund 

ACRO DANCE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:45 min.

TRIO

DO 7 LAT, 8-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.

JURY

SZYMON SZTABA.png
IMG_2809.JPG

NATALIA MADEJCZYK 

ŁÓDŹ/WARSZAWA

SZYMON SZTABA

WARSZAWA

robert.jpg

ROBERT JĘDRZEJCZYK RADOM

 

W ramach turnieju po zakończeniu 1 dnia mistrzostw odbędą się warsztaty z jurorem- Szymonem Sztabą!!! 

W zależności od zainteresowania warsztaty mogą zostać podzielone na grupy wiekowe!!!

Styl- contemporary

Czas warsztatów 1,5 h

Koszt warsztatów 50,00

Zgłoszenia- studiobravo@wp.pl

_DSC3870.jpg
 
 

ARCHIWUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg