top of page

OGÓLNOPOLSKIE

ZAWODY

TAŃCA HIP-HOP

"NADMORSKIE RYTMY" 

XI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY TAŃCA HIP-HOP

"NADMORSKIE RYTMY"

ODBĘDĄ SIĘ 11. 06. 2023

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

LOKAIZACJA
REGULAMIN

REGULAMIN

 OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW TAŃĆA HIP-HOP

"NADMORSKIE RYTMY"

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIE

GMINA MIEJSKA ŁEBA

AGENCJA BRAVO II

PATRONAT HONOROWY:

BURMISTRZ MIASTA ŁEBA ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

MIEJSCE:

HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UL. TYSIĄCLECIA 11 W ŁEBIE

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

 

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 28.05.2023 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

 

 

 

 

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 40,00

    KAŻDA KOLEJNA 30,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 28.05.2023 NA KONTO ORGANIZATORA

Bartosz Sikora

Agencja "BRAVO II"

41 1160 2202 0000 0002 8557 5632

   

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- SOLIŚCI, DUETY MEDALE MIEJSCA 1-3

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW

  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

  (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskich Zawodów Tańca Hip-Hop "NADMORSKIE RYTMY" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

O PRZYNALEŻNOŚCI SOLISTY DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA.

O PRZYNALEŻNOŚCI DUETU DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA STARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI TRIO DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA NAJSTARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI MINI FORMACJI/FORMACJI DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE 80% ROCZNIKÓW SKŁĄDU ZESPOŁU.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNY Z PRZYSTĄPIENIEM I KLASYFIKACJĄ W NIEZALEŻNEJ LIDZE TANECZNEJ              "ON THE TOP" ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLICZNE PODAWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH: IMIENIA I NAZWISKA

    ZAWODNIKA/DUETU/ZESPOŁU, MIASTA Z KTÓREGO POCHODZI ORAZ KLUBU DO KTÓREGO NALEŻY.

ORIENTACYJNY PLAN XI ZAWODÓW TAŃCA HIP-HOP "NADMORSKIE RYTMY"

10:00- ROZPOCZĘCIE

PLAN IMPREZY

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY TAŃCA HIP-HOP "NADMORSKIE RYTMY"

ODBĘDĄ SIĘ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁEBIE

UL, TYSIĄCLECIA 11

00.jpg

KATEGORIE

 

HIP- HOP

DEBIUTY

1 min.

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT

MUZYKA ORGANIZATORA

HIP- HOP

SOLO

1 min.

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

MUZYKA ORGANIZATORA

HIP- HOP

BITWY

1 min.

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

MUZYKA ORGANIZATORA

DUETY

1 min.

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

MUZYKA ORGANIZATORA

TRIO

2 min.

(DO LAT 8, 9-12, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT)

(MUZYKA WŁASNA)

MINI FORMACJE 

2 min.

(DO LAT 7, 8-10 LAT,  11-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT)

(MUZYKA WŁASNA)

FORMACJE 

3 min.

(DO LAT 7, 8-10 LAT,  11-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT))

(MUZYKA WŁASNA)

 

HOUSE

SOLO

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

1 min.

MUZYKA ORGANIZATORA

DUETY

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

1 min.

MUZYKA ORGANIZATORA

TRIO

2 min.

(DO LAT 8, 9-12, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT)

(MUZYKA WŁASNA)

MINI FORMACJE

2 min.

(DO LAT 7, 8-10 LAT,  11-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT))

(MUZYKA WŁASNA)

FORMACJE

3 min.

(DO LAT 7, 8-10 LAT,  11-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT))

(MUZYKA WŁASNA)

 

DANCEHALL

SOLO

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

1 min.

MUZYKA ORGANIZATORA

DUETY

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

1 min.

MUZYKA ORGANIZATORA

TRIO

2 min.

(DO LAT 8, 9-12, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT)

(MUZYKA WŁASNA)

MINI FORMACJE

2 min.

(DO LAT 7, 8-10 LAT,  11-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT))

(MUZYKA WŁASNA)

FORMACJE

3 min.

(DO LAT 7, 8-10 LAT,  11-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT))

(MUZYKA WŁASNA)

 

BBOYING

SOLO

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

1 min.

MUZYKA ORGANIZATORA

 

POPPING

SOLO

DO LAT 7, 8 LAT, 9-10 LAT, 11-12 LAT, 13-14 LAT, 15-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT 

1 min.

MUZYKA ORGANIZATORA

MINI FORMACJA 4-7 OSÓB FORMACJA OD 8 OSÓB

KATEGORIE

JURY

inga.jpg

INGA TYNECKA

WARSZAWA

deny.jpg

DANIEL DENY NOWAK

GDYNIA

IMG_3083.jpg

KLAUDIA CHĄDZYŃSKA

GDAŃSK

JURY
bottom of page