OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
"MOC TAŃCA"

IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

"MOC TAŃCA"

ODBĘDZIE SIĘ 26-27.03.2022

W BOJANIE

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

 
 

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
"MOC TAŃCA"

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2022 na adres: studiobravo@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 

 

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

2. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

- MEDALE SOLIŚCI I DUETY MIEJSCA 1-3

3. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

4. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

5. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

7. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANA JEST DO OPŁACENIA OPŁATY STARTOWEJ.

8. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH.

9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

10. OPŁATY STARTOWE

PIERWSZA KATEGORIA 30,00

KAŻDA KOLEJNA 20,00

WPŁATY DOKONUJEMY NA KONTO ORGANIZATORA

Piotr Zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

 DO 13. O3. 2022 

NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!

11. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W TURNIEJU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA. 

12. Postanowienia końcowe:

- organizatorzy zapewniają nagłośnienie imprezy,

- wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym, obuwiu miękkim lub boso; tańczenie oraz przechodzenie przez parkiet w obuwiu na

   obcasach lub na pozostawiającej ślady podeszwie jest zabronione,

-organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas festiwalu,

- obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na halę sportową,

- placówki delegujące powinny zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla zespołów zgodnie z przepisami obowiązującymi

    w placówkach oświatowych;

- opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas trwania imprezy,

- organizatorzy nie pośredniczą w zapewnieniu wyżywienia dla grup,

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

- ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca,

- każdy opiekun musi posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty potwierdzające wiek uczestników biorących udział w festiwalu w celu okazania go przy rejestracji i pobieraniu numerów startowych (w przypadku braku dokumentu grozi dyskwalifikacja),

- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych festiwalu, a także

  wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących festiwalu,

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub

    opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez

    e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego

    Festiwalu Zespołów Artystycznych "MOC TAŃCA" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz

    w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków 

    przewidzianych prawem. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać  

    upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów

    lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich

    sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu,

    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h) Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i)  Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału

    w konkursie.
j) Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane

    profilowaniu.

- wstęp dla publiczności wolny,

- wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury,

- przesłanie karty zgłoszenia i udział w festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,

- organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń.

O PRZYNALEŻNOŚCI SOLISTY DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA.

O PRZYNALEŻNOŚCI DUETU DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA STARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI TRIO DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA NAJSTARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI MINI FORMACJI/FORMACJI DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE 80% ROCZNIKÓW SKŁADU ZESPOŁU.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNY Z PRZYSTĄPIENIEM I KLASYFIKACJĄ W NIEZALEŻNEJ LIDZE TANECZNEJ              "ON THE TOP" ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLICZNE PODAWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH: IMIENIA I NAZWISKA

    ZAWODNIKA/DUETU/ZESPOŁU, MIASTA Z KTÓREGO POCHODZI ORAZ KLUBU DO KTÓREGO NALEŻY.

ORIENTACYJNY PLAN IV OFZA "MOC TAŃCA" BOJANO 2022

I DZIEŃ

LOGO nowe GCKSiR.png

PARKIET A

8:00 - TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT ¼ F

8:15 - TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ F

8:25 - TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT ½ F

8:35-  TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT

8:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT FINAŁ

8:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT

9:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT

10:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY POWYŻEJ 15 LAT 

10:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 14-15 LAT

10:40- PRZERWA

11:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT

11:10- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT 1/4 F

11:25- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT ½ F

11:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT ½ F

11:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ F

11:55- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT FINAŁ

12:05- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT FINAŁ

12:15- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

12:25- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT

12:55- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT

13:30- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT

13:55- JAZZ DANCE DUETY 12-13 LAT

14:00- JAZZ DANCE DUETY 14-15 LAT

14:10- JAZZ DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT

14:20- INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-13 LAT

14:30- INNE FORMY TAŃCA SOLO 14-15 LAT

14:40- INNE FORMY TAŃCA SOLO POWYŻEJ 15 LAT

14:50- INNE FORMY TAŃCA DUETY 12-13 LAT

15:00- INNE FORMY TAŃCA DUETY 14-15 LAT

15:05- INNE FORMY TAŃCA DUETY POWYŻEJ 15 LAT

15:10- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 12-13 LAT 

15:25- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 14-15 LAT 

            TANIEC Z PRZYBOREM DUETY 14-15 LAT

15:30- SHOW DANCE SOLO 12-13 LAT 

15:35- SHOW DANCE SOLO 14-15 LAT 

            SHOW DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT

15:45- SHOW DANCE DUETY 12-13 LAT 

            SHOW DANCE DUETY 14-15 LAT

15:50- TANIEC KLASYCZNY SOLO 12-13 LAT

15:55- PRZERWA

             TANIEC Z PRZYBOREM TRIO 13-16 LAT

16:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO 9-12 LAT

16:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE DO 8 LAT

16:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 9-12 LAT

17:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE DO 8 LAT

17:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 9-12 LAT

17:50- JAZZ DANCE MINI FORMACJE DO 8 LAT

18:00- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 9-12 LAT

18:05- JAZZ DANCE FORMACJE DO 8 LAT

18:10- JAZZ DANCE FORMACJE 9-12 LAT

18:35- INNE FORMY TAŃCA TRIO 9-12 LAT

18:40- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 9-16 LAT

18:50- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE DO 8 LAT

18:55- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 9-12 LAT

19:05- FORMACJE TANIEC Z PRZYBOREM DO 12 LAT

19:20- ROZDANIE NAGRÓD DO 12 LAT NA PARKIECIE B

19:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE OD 13 LAT

19:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 13-16 LAT

20:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

20:25- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 13-16 LAT

20:45- JAZZ DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

20:55- JAZZ DANCE FORMACJE 13-16 LAT

21:25- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

21:35- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE OD 13 LAT

22:00- SHOW DANCE MINI FORMACJE 13-16 LAT

22:05- ROZDANIE NAGRÓD OD 13 LAT

PARKIET B

8:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT 1/8 F

8:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT ½ F

8:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT ¼ F

8:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 LAT ½ F

8:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT ½  F

9:00 - TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO DO 7 LAT FINAŁ

9:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT FINAŁ

9:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 FINAŁ

9:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 LAT FINAŁ

9:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT

10:40- PRZERWA

11:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT

11:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT 

11:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT 

11:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 10-11 LAT

11:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT ½ F

11:55- JAZZ DANCE IMPRO SOLO DO 7 LAT

12:00- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT 

12:15- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT FINAŁ

12:25- JAZZ DANCE SOLO DO 7 LAT

12:35- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT

12:45- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT 

13:10- JAZZ DANCE DUETY 10-11 LAT

13:15- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 7 LAT

13:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 8-9 LAT

13:45- INNE FORMY TAŃCA SOLO 10-11 LAT

14:10- INNE FORMY TAŃCA DUETY DO 9 LAT

14:15- INNE FORMY TAŃCA DUETY 10-11 LAT

14:20- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 10-11 LAT 

14:30- SHOW DANCE SOLO DO 7 LAT 

14:40- SHOW DANCE SOLO 8-9 LAT

14:45- SHOW DANCE SOLO 10-11 LAT

            SHOW DANCE DUETY 10-11 LAT

14:50- TANIEC KLASYCZNY SOLO 8-9 LAT

            TANIEC KLASYCZNY SOLO 10-11 LAT

II DZIEŃ

10:00- ACRO DANCE SOLO DO 9 LAT                      

10:05- ACRO DANCE SOLO 10-11 LAT                    

10:15- ACRO DANCE SOLO 12-13 LAT                    

10:25- ACRO DANCE SOLO 14-15 LAT                    

10:30- CHEERLEADERS DUETY 14-15  LAT

10:35- CHEERLEADERS FORMACJE OD 13  LAT    

10:45- FREESTYLE FORMACJE OPEN                       

11:00- DISCO SOLO 12-13 LAT                  

11:05- DISCO MINI FORMACJE 13-16 LAT             

11:10- DANCEHALL SOLO DO 11 LAT                      

11:15- DANCEHALL SOLO 12-13 LAT                      

11:25- DANCEHALL SOLO POWYŻEJ 15 LAT          

11:35- DANCEHALL DUETY 12-13 LAT                    

11:40- DANCEHALL DUETY POWYŻEJ 15 LAT        

11:45- DANCEHALL FORMACJE OD 12 LAT            

12:00- ROZDANIE NAGRÓD 1 BLOKU

12:30- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ¼ F

12:45- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT ¼ F 

13:00- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT ½ F

13:10- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT ½ F

13:20- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT ½ F

13:30- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT ½ F

13:40- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT ½ F

14:00- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT FINAŁ

14:10- HIP-HOP SOLO 8-9 LAT FINAŁ

14:20- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT FINAŁ

14:30- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT FINAŁ

14:40- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT FINAŁ

14:50- HIP-HOP SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

15:00- HIP-HOP DUETY 8-9 LAT

15:05- HIP-HOP DUETY 10-11 LAT

15:15- HIP-HOP DUETY 12-13 LAT 

15:25- POPPING SOLO 10-11 LAT                            

15:30- POPPING SOLO OD 12 LAT                           

15:35- PRZERWA

16:00- HIP-HOP MINI FORMACJE 9-12 LAT           

16:20- HIP-HOP MINI FORMACJE 13-16 LAT         

16:40- HIP-HOP FORMACJE DO 8 LAT                    

17:00- HIP-HOP FORMACJE 9-12 LAT                     

17:40- HIP-HOP FORMACJE OD 13 LAT                  

18:00- FORMACJE FREESTYLE 30+                          

ROZDANIE NAGRÓD 2 BLOKU

 
LOGO nowe GCKSiR.png

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

"MOC TAŃCA"

ODBĘDZIE SIĘ 

W HALI WIDOSKOWO-SPORTOWEJ W BOJANIE

UL. WYBICKIEGO 38

KATEGORIE

SOBOTA 26.03.2022:

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/ 30+

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/ 30+

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

INNE FORMY TAŃCA

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 5 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 6 min.

TANIEC KLASYCZNY
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

SHOW DANCE 

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.

MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

JAZZ DANCE

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC Z PRZYBOREM

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

Produkcje

- ilość tancerzy od 24 osób

- muzyka własna

- czas prezentacji do 10 min.

NIEDZIELA 27.03.2022:

 

DISCO/DISCO-SHOW
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

DANCEHALL
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

HIP-HOP
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

HOUSE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

POPPING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

BBOYING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:30 min.

                                                                     3 wejścia po 30 sekund 

 

CHEERLEADERS

DUETY

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

ACRO DANCE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:45 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.

 

JURY

aga.jpg

AGNIESZKA

GOŁOFIT-SAWICKA 

STARGARD

P1290068.JPG

ENIA ROŻANKOWSKA

BYDGOSZCZ

37974699_2192716124089550_1072482195991429120_n.jpg

ANIA JAMIOŁKOWSKA

GDYNIA

???

???