OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
FORMACJI TANECZNYCH
"KASZUBSKI STOLEM"

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH "KASZUBSKI STOLEM"

ODBĘDZIE SIĘ 28.03.2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

 
 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH

"KASZUBSKI STOLEM"

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2020 na adres: studiobravo@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 

 

 

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

2. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- PUCHARY MIEJSCA 1-3

 

3. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE

    DELEGUJĄCE.

 

4. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

5. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

7. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANA JEST DO OPŁACENIA OPŁATY STARTOWEJ.

 

8. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

10. OPŁATY STARTOWE

PIERWSZA KATEGORIA 30,00

KAŻDA KOLEJNA 20,00

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 8.III.2020 NA KONTO ORGANIZATORA 

Piotr Zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

11. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

12. Postanowienia końcowe:

- organizatorzy zapewniają nagłośnienie imprezy,

- wstęp na parkiet tylko w obuwiu tanecznym, obuwiu miękkim lub boso; tańczenie oraz przechodzenie przez parkiet

   w obuwiu na obcasach lub na pozostawiającej ślady podeszwie jest zabronione,

- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas festiwalu,

- obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jedzenia i picia na halę sportową,

- placówki delegujące powinny zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla zespołów zgodnie z przepisami

   obowiązującymi w placówkach oświatowych;

- opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas trwania imprezy,

- organizatorzy nie pośredniczą w zapewnieniu wyżywienia dla grup,

- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

- ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja zgłaszająca,

- każdy opiekun musi posiadać legitymacje szkolne lub inne dokumenty potwierdzające wiek uczestników biorących

   udział w festiwalu w celu okazania go przy rejestracji i pobieraniu numerów startowych (w przypadku braku

   dokumentu grozi dyskwalifikacja),

- uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rejestrację foto, video w celach promocyjnych

   festiwalu, a także   wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących festiwalu,

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e mail: 

studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych "KASZUBSKI STOLEM" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- wstęp dla publiczności wolny,

- wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wraz z przewodniczącym jury,

- przesłanie karty zgłoszenia i udział w festiwalu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,

- organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń zgłoszeń.

- O PRZYNALEŻNOŚCI MINI FORMACJI, FORMACJI DO DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE 80% CAŁKOWITEGO SKŁADU ZESPOŁU !!!

ORIENTACYJNY PLAN IV OTFT "KASZUBSKI STOLEM" KARTUZY 2020

 

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH "KASZUBSKI STOLEM"

ODBĘDZIE SIĘ 

W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ UL. PIŁSUDSKIEGO 10

W KARTUZACH

KATEGORIE

MINI FORMACJE- DO 7 OSÓB

FORMACJE- OD 8 OSÓB

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT

- czas prezentacji 3 min.

 

MINI FORMACJE FREESTYLE 30+

- czas prezentacji 3 min.

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT

- czas prezentacji 4 min.

FORMACJE FREESTYLE 30+

- czas prezentacji 4 min.

 

MINI FORMACJE DANCEHALL
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 2 min.

FORMACJE DANCEHALL
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.

MINI FORMACJE HIP-HOP
DO 8 LAT, 9-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 2 min.

FORMACJE HIP-HOP
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.

MINI FORMACJE TANIEC WSPÓŁCZESNY
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.
 

FORMACJE TANIEC WSPÓŁCZESNY
DO 7 lat, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 4 min.
 

MINI FORMACJE INNE FORMY TAŃCA
DO 7 lat, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 5 min.

FORMACJE INNE FORMY TAŃCA 
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 6 min.
 

MINI FORMACJE DISCO SHOW
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 2 min.
 

FORMACJE DISCO SHOW
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.
 

MINI FORMACJE TANIEC KLASYCZNY
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 2:30 min.

FORMACJE TANIEC KLASYCZNY
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 4 min.
 

MINI FORMACJE SHOW DANCE 
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.
 

FORMACJE SHOW DANCE 
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 4 min.
 

MINI FORMACJE JAZZ DANCE
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.
 

FORMACJE JAZZ DANCE
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 4 min.
 

MINI FORMACJE CHEERLEADERS
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 3 min.
 

FORMACJE CHEERLEADERS
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

- czas prezentacji 4 min.

 

JURY

Piotr "Sypi" Sypniewski

Warszawa

Kamil Fabich

Barlinek

MAŁGORZATA LISIECKA

WARSZAWA

 
 

ARCHIWUM