top of page

OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ

FORMACJI TANECZNYCH

"NADMORSKIE RYTMY"

VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH

"NADMORSKIE RYTMY"

ODBĘDDZIE SIĘ 4. 06. 2022

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

UWAGA!!! ZMIANA NR KONTA DO WPŁATY OPŁAT STARTOWYCH!!!

LOKAIZACJA
REGULAMIN

REGULAMIN

 OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH 

"NADMORSKIE RYTMY"

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIE

GMINA MIEJSKA ŁEBA

AGENCJA BRAVO II

 

PATRONAT HONOROWY:

BURMISTRZ MIASTA ŁEBA ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

MIEJSCE:

HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UL. TYSIĄCLECIA 11 W ŁEBIE

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

 

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 22.05.2022 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

 

 

 

 

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 40,00

    KAŻDA KOLEJNA 25,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 22.05.2022 NA KONTO ORGANIZATORA

Bartosz Sikora

Agencja BRAVO II

41 1160 2202 0000 0002 8557 5632

   

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW

  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

  (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych "NADMORSKIE RYTMY" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

O PRZYNALEŻNOŚCI SOLISTY DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA.

O PRZYNALEŻNOŚCI DUETU DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA STARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI TRIO DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA NAJSTARSZEGO TANCERZA.

O PRZYNALEŻNOŚCI MINI FORMACJI/FORMACJI DO KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE 80% ROCZNIKÓW SKŁĄDU ZESPOŁU.

UDZIAŁ W TURNIEJU JEST JEDNOZNACZNY Z PRZYSTĄPIENIEM I KLASYFIKACJĄ W NIEZALEŻNEJ LIDZE TANECZNEJ              "ON THE TOP" ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY NA PUBLICZNE PODAWANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH: IMIENIA I NAZWISKA

    ZAWODNIKA/DUETU/ZESPOŁU, MIASTA Z KTÓREGO POCHODZI ORAZ KLUBU DO KTÓREGO NALEŻY.

ORIENTACYJNY PLAN VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH "NADMORSKIE RYTMY"  ŁEBA 2022

PLAN IMPREZY

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH "NADMORSKIE RYTMY"

ODBĘDZIE SIĘ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁEBIE

UL, TYSIĄCLECIA 11

00.jpg

9:00- ROZPOCZĘCIE

9:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT ½ F

9:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO DO 7 LAT

9:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT FINAŁ

9:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 LAT

TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 9 LAT

9:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT

9:50- JAZZ DANCE IMPRO SOLO DO 7 LAT

9:55- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT

10:05- JAZZ DANCE SOLO 8-11 LAT

10:15- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 7 LAT

10:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 8-9 LAT

10:45- INNE FORMY TAŃCA SOLO 10-11 LAT

10:55- SHOW DANCE SOLO 8-11 LAT

11:00- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 8-9 LAT

11:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 8-9 LAT

11:10- INNE FORMY TAŃCA DUETY DO 7 LAT

11:15- INNE FORMY TAŃCA DUETY 8-11 LAT

11:20- SHOW DANCE DUETY 10-11 LAT

11:25- TANIEC Z PRZYBOREM DUETY 8-9 LAT

11:30- CHEERLEADERS DUETY 10-11 LAT

11:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO 9-12 LAT

11:40- SHOW DANCE TRIO 9-12 LAT

11:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE DO 8 LAT

11:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 9-12 LAT

12:00- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 9-16 LAT

12:15- TANIEC Z PRZYBOREM MINI FORMACJE DO 12 LAT

12:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE DO 8 LAT

12:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 9-12 LAT

13:00- JAZZ DANCE FORMACJE DO 8 LAT

13:05- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 9-12 LAT

13:30- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE I FORMACJE DO 8 LAT

13:50- SHOW DANCE FORMACJE 9-16 LAT

14:00- TANIEC Z PRZYBOREM FORMACJE 9-12 LAT

14:10- FORMACJA CHEERLEADERS 9-12 LAT

INNE FORMY TAŃCA DUETY 12-13 LAT

14:15- ROZDANIE NAGRÓD I BLOKU

15:00- PRZERWA

TANIEC Z PRZYBOREM FORMACJE 13-16 LAT

16:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT ½ F

16:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT

16:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT

16:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT FINAŁ

16:35- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT

16:40- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT

16:45- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT

16:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT

17:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT

17:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT

17:45- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT

17:55- JAZZ DANCE SOLO OD 14 LAT

18:05- INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-13 LAT

18:20- INNE FORMY TAŃCA SOLO OD 14 LAT

18:30- SHOW DANCE SOLO 12-13 LAT

18:35- SHOW DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT

18:40- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 12-13 LAT

18:50- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 14-15 LAT

18:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT

19:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY POWYŻEJ 15 LAT

19:15- JAZZ DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT

19:20- INNE FORMY TAŃCA DUETY OD 14 LAT

19:25- SHOW DANCE DUETY 12-13 LAT

19:30- SHOW DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT

19:35- TANIEC Z PRZYBOREM DUETY 12-15 LAT

19:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO POWYŻEJ 16 LAT

19:45- INNE FORMY TAŃCA TRIO 13-16 LAT

19:50- SHOW DANCE TRIO POWYŻEJ 16 LAT

19:55- TANIEC Z PRZYBOREM TRIO POWYŻEJ 16 LAT

20:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE POWYŻEJ OD 13 LAT

20:20- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 13-16 LAT

20:30- SHOW DANCE MINI FORMACJE OD 13 LAT

20:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 13-16 LAT

20:50- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

20:55- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 13-16 LAT

21:15- INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE POWYŻEJ 16 LAT

21:30- ROZDANIE NAGRÓD II BLOKU

KATEGORIE

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/30+

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/30+

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

INNE FORMY TAŃCA

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 5 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 6 min.

TANIEC KLASYCZNY
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.​

DISCO/DISCO-SHOW
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

MINI FORMACJE 4-7 OSÓB

FORMACJE OD 8 OSÓB

SHOW DANCE 

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.

MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.​

JAZZ DANCE

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC Z PRZYBOREM

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.

TRIO

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 2:00 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2:30 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

Produkcje

- ilość tancerzy od 24 osób

- muzyka własna

- czas prezentacji do 10 min.

CHEERLEADERS

DUETY

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(4-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 8 LAT, 9-12 LAT, 13-16 LAT, POWYŻEJ 16 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

KATEGORIE

JURY

DSC00056-2 (3).jpg

MARTA CZYŻ
WARSZAWA/RUMIA

278873758_253673840248905_3176296050715969900_n.jpg
447BD4DA-5E0D-4E79-B291-08F20845CE6C.jpeg

STANISŁAW CHRZANOWSKI "STANLEY" STARGARD

TYMON SADOWSKI KOŁOBRZEG

JURY
bottom of page