OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ

FORMACJI TANECZNYCH

"NADMORSKIE RYTMY"

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH

"NADMORSKIE RYTMY"

ODBĘDDZIE SIĘ 6. 06. 2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

 
 

REGULAMIN

 OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH 

"NADMORSKIE RYTMY"

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO W LĘBORKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIE

GMINA MIEJSKA ŁEBA

 

PATRONAT HONOROWY:

BURMISTRZ MIASTA ŁEBA ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

MIEJSCE:

HALA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

UL. TYSIĄCLECIA 11 W ŁEBIE

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

 

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 17.05.2020 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

 

 

 

 

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 30,00

    KAŻDA KOLEJNA 20,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 17.05.2020 NA KONTO ORGANIZATORA

Piotr zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

   

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW

  ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

  (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych "NADMORSKIE RYTMY" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

ORIENTACYJNY PLAN V OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH "NADMORSKIE RYTMY"

ŁEBA 2020

 

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH "NADMORSKIE RYTMY"

ODBĘDZIE SIĘ W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁEBIE

UL, TYSIĄCLECIA 11

KATEGORIE

MINI FORMACJE DO 7 OSÓB

FORMACJE OD 8 OSÓB

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT
 

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT
 

MINI FORMACJE TANIEC WSPÓŁCZESNY
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE TANIEC WSPÓŁCZESNY
DO 7 lat, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

MINI FORMACJE INNE FORMY TAŃCA
DO 7 lat, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE INNE FORMY TAŃCA 
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

MINI FORMACJE DISCO SHOW
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE DISCO SHOW
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

MINI FORMACJE TANIEC KLASYCZNY
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE TANIEC KLASYCZNY
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

MINI FORMACJE SHOW DANCE 
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE SHOW DANCE 
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

MINI FORMACJE JAZZ DANCE
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE JAZZ DANCE
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

MINI FORMACJE CHEERLEADERS
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

FORMACJE CHEERLEADERS
DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

 

JURY

 
 

ARCHIWUM