VI OGÓLNOPOLSKI E-FESTIWAL TAŃCA

"E-DANCE"

ODBĘDZIE SIĘ 

28 LISTOPADA 2020

TELEFON DO ORGANIZATORÓW- 516092284

TRANSMISJA NA STORNIE: https://www.facebook.com/agencjabravo/

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO E-FESTIWALU TAŃCA 

"E-DANCE"

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO W LĘBORKU

MIEJSCE:

https://www.facebook.com/agencjabravo/

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

 

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 22.11.2020 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

    WRAZ Z LINKIEM DO POBRANIA PREZENTACJI

 

 

 

 

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    SOLIŚCI:

    PIERWSZA KATEGORIA TANECZNA 30,00

    DRUGA I KAŻDA NASTĘPNA KATEGORIA TANECZNA 20,00

    DUETY:

    KAŻDA KATEGORIA TANECZNA 40,00

    MINI FORMACJE:

    KAŻDA KATEGORIA TANECZNA 150,00 (NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI STARTUJĄCYCH)

    FORMACJE:

    KAŻDA KATEGORIA TANECZNA 250,00 (NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI STARTUJĄCYCH)

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 22.11.2020 NA KONTO ORGANIZATORA

Piotr zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

  

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE UCZESTNIK    

    SKREŚLANY JEST Z LIST STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- MEDALE SOLIŚCI, DUETY MIEJSCA 1-3

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

7. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

8. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego E-Festiwalu Tańca

"E-DANCE" przez Agencję Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

10. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU:

- PRZESŁANIE FILMU Z DOWOLNEGO MIEJSCA PREZENTACJI UKŁADU (TURNIEJ, FESTIWAL, IMPREZA OKOLICZNOŚCIOWA)

  NAGRANIE MUSI BYĆ WYKONANE Z 1 MIEJSCA BEZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ

- TURNIEJ BĘDZIE TRANSMITOWANY NA STORNIE FB AGENCJI BRAVO

- JURY W CZASIE RZECZYWISTYM BĘDZIE OGLĄDAĆ I OCENIAĆ WSZYSTKIE PREZENTACJE KONKURSOWE

  NA MIEJSCU ROZGRYWANIA TURNIEJU 

- PO ZAKOŃCZENIU TURNIEJU ORGANIZATOR PRZEŚLE DROGĄ POCZTOWĄ

  MEDALE, PUCHARY I DYPLOMY

PROGRAM VI E-DANCE:

6:00- ROZPOCZĘCIE

6:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO DO 7 LAT

6:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT

6:35- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 7 LAT

6:45- TANIEC KLASYCZNY SOLO DO 7 LAT

6:50- JAZZ DANCE IMPRO SOLO DO 7 LAT

6:55- JAZZ DANCE SOLO DO 7 LAT

7:05- SHOW DANCE SOLO DO 7 LAT

7:15- HIP-HOP SOLO DO 7 LAT

7:35- DISCO SOLO DO 7 LAT

7:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY DO 9 LAT

7:50- INNE FORMY TAŃCA I SHOW DANCE DUETY DO 11 LAT

7:55- TANIEC KLASYCZNY DUETY DO 9 LAT

8:00- JAZZ DANCE DUETY DO 7 LAT

8:05- HIP-HOP FORMACJE DO 7 LAT

8:10- JAZZ DANCE FORMACJE DO 7 LAT

8:15- SHOW DANCE FORMACJE DO 7 LAT

8:20- FORMACJE CHEERLEADERS DO 7 LAT

8:25- TANIEC KLASYCZNY MINI FORMACJE DO 7 LAT

8:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 8-9 LAT

8:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT

9:00- INNE FORMY TAŃCA SOLO DO 8-9 LAT

9:15- TANIEC KLASYCZNY SOLO 8-9 LAT

9:25- SHOW DANCE SOLO 8-9 LAT

9:30- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 8-9 LAT

9:40- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT

9:55- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO 8-9 LAT

10:05- HIP-HOP SOLO 8- 9 LAT

10:20- DISCO SOLO 8-9 LAT

10:25- JAZZ DANCE DUETY 8-9 LAT

10:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 10-11 LAT

10:50- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT

11:50- INNE FORMY TAŃCA SOLO 10-11 LAT

12:10- TANIEC KLASYCZNY SOLO 10-11 LAT

12:15- SHOW DANCE SOLO 10-11 LAT

12:30- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 10-11 LAT

12:50- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT

13:20- TANIEC Z PRZYBOREM SOLO OD 10 LAT

13:35- HIP-HOP SOLO 10-11 LAT

14:05- DISCO SOLO 10-11 LAT

14:20- POPPING SOLO 10-11 LAT

14:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 10-11 LAT

14:35- JAZZ DANCE DUETY 10-11 LAT

14:40- HIP-HOP DUETY 10-11 LAT

14:45- DISCO FORMACJE 8-11 LAT

14:50- HIP-HOP MINI FORMACJE 8-11 LAT

15:00- HIP-HOP FORMACJE 8-11 LAT

15:20- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 8-11 LAT

15:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 8-11 LAT

15:50- SHOW DANCE I INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE 8-15 LAT

16:10- FORMACJE CHEERLEADERS 8-15 LAT

16:30- SHOW DANCE FORMACJE DO 8-11 LAT

17:00- INNE FORMY TAŃCA FORMACJE 8-15 LAT

17:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 12-13 LAT

17:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO 14-15 LAT

17:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT

17:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT

18:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT

18:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT

18:25- INNE FORMY TAŃCA SOLO 12-13 LAT

18:45- INNE FORMY TAŃCA SOLO 14-15 LAT

18:50- INNE FORMY TAŃCA SOLO POWYŻEJ 15 LAT

18:55- TANIEC KLASYCZNY SOLO 12-13 LAT

19:05- SHOW DANCE SOLO 12-13 LAT

19:15- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 12-13 LAT

19:20- JAZZ DANCE IMPRO SOLO 14-15 LAT

19:25- JAZZ DANCE IMPRO SOLO POWYŻEJ 15 LAT

19:30- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT

19:45- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT

19:50- HIP-HOP SOLO 12-13 LAT

20:00- HIP-HOP SOLO 14-15 LAT

20:05- HIP-HOP SOLO POWYŻEJ 15 LAT

20:10- BBOYING SOLO 14-15 LAT

20:15- DISCO SOLO OD 12 LAT

20:20- POPPING SOLO POWYŻEJ 15 LAT

20:25- HOUSE SOLO POWYŻEJ 15 LAT

20:30- DANCEHALL SOLO OD 14 LAT

20:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT

20:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY OD 14 LAT

20:45- DISCO DUETY 12-13 LAT

20:50- INNE FORMY TAŃCA DUETY 12-15 LAT

20:55- JAZZ DANCE DUETY 12-15 LAT

21:00- HIP-HOP DUETY OD 12 LAT

21:05- DANCEHALL DUETY 14- 15 LAT

21:10- HIP-HOP MINI FORMACJE OD 12 LAT

21:20- JAZZ DANCE FORMACJE 12-15 LAT

21:25- MINI FORMACJE FREESTYLE POWYŻEJ 30 LAT

21:30- HIP-HOP FORMACJE OD 12 LAT

21:45- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 12-15 LAT

22:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 12-15 LAT

22:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

22:30- SHOW DANCE FORMACJE OD 12 LAT

22:45- OGŁOSZENIE WYNIKÓW

PLAN JEST ORIENTACYJNY!!!

 

KATEGORIE

MINI FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/30+

(do 7  osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

FORMACJE FREESTYLE DO 7 LAT/30+

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC WSPÓŁCZESNY:

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1:00 min.

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
MINI FORMACJE

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

INNE FORMY TAŃCA

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji 4 min.

 

TANIEC KLASYCZNY

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji 3:00 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji 4:00 min.

 

SHOW DANCE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

JAZZ DANCE

IMPRO SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

TANIEC Z PRZYBOREM

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:30 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3:00 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

 

DISCO/DISCO SHOW
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

CHEERLEADERS
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.
FORMACJE

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 4 min.

DANCEHALL
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

 

HIP-HOP
SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka organizatora, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

HOUSE

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
DUETY 

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.
MINI FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(3-7 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 2 min.
FORMACJE 

DO 7 LAT, 8-11 LAT, 12-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

(od 8 osób) muzyka własna, czas prezentacji do 3 min.

POPPING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1 min.

BBOYING

SOLO

DO 7 LAT, 8-9 LAT, 10-11 LAT, 12-13 LAT, 14-15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT

muzyka własna, czas prezentacji do 1:00 min.

JURY

KAMIL FABICH

BARLINEK

PIOTR "SYPI" SYPNIEWSKI

WARSZAWA

???

????

 
 

ARCHIWUM

WTNIKI V E-DANCE