OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL SZTUKI
BALETOWEJ 

UWAGA UWAGA!!! NA PROŚBĘ INSTRUKTORÓW- ABY DAĆ WIĘCEJ CZASU NA WEJŚCIE W NOWY SEZON :) KONKURS SZTUKI BALETOWEJ ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 17 PAŹDZIERNIKA 2020 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wydarzeń sportowych,

w których nie ma ograniczenia ilości uczestników!!!!
Przyjmujemy tylko 250 uczestników w każdej kategorii wiekowej!!!

W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszenie nie zostanie przyjęte!!!!

 

Plan turnieju pozwalający zachować wytyczne-
- Kategorie do 7 lat- ogłoszenie wyników
- Przerwa (opuszczenie obiektu przez wszystkich uczestników startujących w kategoriach do 7 lat)- (wejście uczestników startujących w kategorii 8-11 lat)
- Kategorie 8-11 lat- ogłoszenie wyników
- Przerwa (opuszczenie obiektu przez wszystkich uczestników startujących w kategoriach 8-11 lat)- (wejście uczestników startujących w kategorii 12-15 lat)
- Kategorie 12-15 lat- ogłoszenie wyników
- (opuszczenie obiektu przez wszystkich uczestników startujących

w kategoriach 12-15 lat)- (wejście uczestników startujących

w kategorii powyżej 15 lat)
- Kategorie powyżej 15 lat- ogłoszenie wyników

 

Zakaz wstępu dla publiczności !!!
Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic !!!

Prosimy instruktorów o zapoznanie się z informacjami !!!
W przypadku przekroczenia limitu ilościowego decyduje kolejność zgłoszeń!!!

VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI BALETOWEJ

ODBĘDZIE SIĘ 17.10.2020

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W FESTIWALU

TELEFON DO ORGANIZATORÓW 516092284

Uwaga!!!
Konkurs Sztuki Baletowej odbędzie się bez udziału publiczności!!!

Do obiektu będą wpuszczani tylko uczestnicy z odpowiednią ilością opiekunów!!!

Na terenie obiektu wszystkich uczestników i trenerów obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. Maseczki lub przyłbice może ściągnąć uczestnik, który w danym momencie prezentuje się na parkiecie.

 

LOKALIZACJA

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI BALETOWEJ

ODBĘDZIE SIĘ 

W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ UL. TYSIĄCLECIA 11

W ŁEBIE

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU SZTUKI BALETOWEJ

ORGANIZATOR:

AGENCJA ARTYSTYCZNA „BRAVO”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO W LĘBORKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBIE

MIASTO ŁEBA

 

PATRONAT HONOROWY:

BURMISTRZ MIASTA ŁEBY ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

 

MIEJSCE:

HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁEBIE

UL. TYSIĄCLECIA 11 W ŁEBIE

1. KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM TURNIEJU.

2. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 4. października .2020 NA ADRES: studiobravo@wp.pl

 

 

3. DOKONANIE OPŁATY STARTOWEJ

    PIERWSZA KATEGORIA 30,00

    KAŻDA KOLEJNA 20,00

    WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 4.10.2020 NA KONTO ORGANIZATORA

Piotr Zagrodnik

Agencja Artystyczna "BRAVO"

04 1090 1102 0000 0001 3320 3826

    NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁACANIA OPŁAT STARTOWYCH W DNIU IMPREZY!!!!

    W PRZYPADKU BRAKU UISZCZENIA OPŁATY STARTOWEJ W WYZNACZONYM TERMINIE  UCZESTNIK SKREŚLANY JEST Z LIST

    STARTOWYCH!!!

 

4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UDZIAŁU W FESTIWALU OPŁATA STARTOWA NIE JEST ZWRACANA

 

5. ORGANIZATOR PRZYZNAJE LAUREATOM NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

- DYPLOMY DLA WSZYSTKICH FINALISTÓW

- MEDALE SOLIŚCI I DUETY MIEJSCA 1-3

- PUCHARY ZESPOŁY MIEJSCA 1-3

 

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z DOJAZDEM, AKREDYTACJĄ I UBEZPIECZENIEM POKRYWAJĄ INSTYTUCJE DELEGUJĄCE.

 

7. ORGANIZATOR NIE SPRAWUJE OPIEKI NAD UCZESTNIKAMI.

 

8. ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE NA TERENIE OBIEKTU.

 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA KOMISJĘ SĘDZIOWSKĄ.

 

10. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO- ŁĄCZENIA KATEGORII WIEKOWYCH I TANECZNYCH.

 

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ NAGŁOŚNIENIE IMPREZY

- WSTĘP NA PARKIET TYLKO W OBUWIU TANECZNYM, MIĘKKIM LUB BOSO; TAŃCZENIE ORAZ PRZECHODZENIE PRZEZ PARKIET

  W OBUWIU NA OBCASACH LUB NA POZOSTAWIAJĄCEJ ŚLADY PODESZWIE JEST ZABRONIONE

- ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PODCZAS FESTIWALU

- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ WNOSZENIA JEDZENIA I PICIA NA HALĘ SPORTOWĄ

- PLACÓWKI DELEGUJĄCE POWINNY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ OPIEKUNÓW DLA ZESPOŁÓW ZGODNIE

   Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

- OPIEKUNOWIE ODPOWIADAJĄ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA IMPREZY

- ORGANIZATORZY NIE POŚREDNICZĄ W ZAPEWNIENIU WYŻYWIENIA DLA GRUP

- UCZESTNICY PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY

- UBEZPIECZENIA UCZESTNIKÓW DOKONUJE INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA

- KAŻDY OPIEKUN MUSI POSIADAĆ LEGITYMACJE SZKOLNE LUB INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WIEK UCZESTNIKÓW

  BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU W CELU OKAZANIA GO PRZY REJESTRACJI I POBIERANIU NUMERÓW STARTOWYCH

   (W PRZYPADKU BRAKU DOKUMENTU GROZI DYSKWALIFIKACJA)

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ REJESTRACJĘ FOTO, VIDEO W CELACH

  PROMOCYJNYCH IMPREZY, A TAKŻE WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU

zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w kartach zgłoszeń (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna

    BRAVO, ul. Jagiellońska 4c/2, 84-300 Lębork; 
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: studiobravo@wp.pl
c) Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Baletowej  przez Agencję

    Artystyczną BRAVO oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Dane osobowe w postaci imienia

    i nazwiska laureatów mogą zostać upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

    przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

    z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
j)Pani /Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- WSTĘP DLA PUBLICZNOŚCI WOLNY

- ORGANIZATORZY NIE WYSYŁAJĄ POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ

- WSZELKIE KWESTIE NIE UJĘTE W REGULAMINIE ROZSTRZYGAJĄ ORGANIZATORZY WRAZ Z

  PRZEWODNICZĄCYM JURY

- PRZESŁANIE KARTY ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W FESTIWALU JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU

ORIENTACYJNY PLAN VII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU SZTUKI BALETOWEJ ŁEBA 2020

8:00- ROZPOCZĘCIE

8:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT ¼ FINAŁU

8:25- CORPS DE BALLET DO 7 LAT

8:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT ¼ FINAŁU

8:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO DO 7 LAT FINAŁ

8:50- ROZDANIE NAGRÓD KATEGORII CORPS DE BALLET DO 7 LAT

9:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT ½ FINAŁU

9:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT ½ FINAŁU

9:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 8-9 LAT FINAŁ

9:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 10-11 LAT FINAŁ

9:45- JAZZ DANCE SOLO DO 7 LAT FINAŁ

9:50- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT ¼ FINAŁU

10:00- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT ¼ FINAŁU

10:10- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT ½ FINAŁU

10:15- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT ½ FINAŁU

10:20- JAZZ DANCE SOLO 8-9 LAT FINAŁ

10:30- JAZZ DANCE SOLO 10-11 LAT FINAŁ

10:35- MINIATURA TANECZNA DO 7 LAT FINAŁ

10:40- MINIATURA TANECZNA SOLO 8-9 LAT FINAŁ

11:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY DO 9 LAT

11:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 10-11 LAT

11:20- JAZZ DANCE DUETY 8-11 LAT

11:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO 8-11 LAT

11:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 8-11 LAT

11:50- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 8-11 LAT

12:05- CORPS DE BALLET 8-11 LAT

12:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 8-11 LAT

12:35- JAZZ DANCE FORMACJE 8-11 LAT

12:45- TANIEC KLASYCZNY SOLO DO 11 LAT

             MINIATURA TANECZNA SOLO 10-11 LAT FINAŁ

12:50- PRZERWA

13:00- ROZDANIE NAGRÓD- WYMIANA GRUP WIEKOWYCH

13:30- PRZERWA

14:00- KLASYKA SOLO 12-13 LAT

14:10- KLASYKA SOLO 14-15 LAT

14:15- KLASYKA SOLO POWYŻEJ 15 LAT

14:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT ¼ FINAŁU

14:30- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT ¼ FINAŁU

14:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT ¼ FINAŁU

14:55- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT ½ FINAŁU

15:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT ½ FINAŁU

15:15- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ FINAŁU

15:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 12-13 LAT FINAŁ

15:35- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO 14-15 LAT FINAŁ

15:45- TANIEC WSPÓŁCZESNY SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

16:05- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT ½ FINAŁU

16:15- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT ½ FINAŁU

16:25- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT ½ FINAŁU

16:35- JAZZ DANCE SOLO 12-13 LAT FINAŁ

16:45- JAZZ DANCE SOLO 14-15 LAT FINAŁ

16:55- JAZZ DANCE SOLO POWYŻEJ 15 LAT FINAŁ

17:05- MINIATURA TANECZNA SOLO OD 14 LAT FINAŁ

17:10- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY 12-13 LAT

17:25- TANIEC WSPÓŁCZESNY DUETY OD 14 LAT

17:35- JAZZ DANCE DUETY 12-13 LAT

17:40- JAZZ DANCE DUETY 14-15 LAT

17:50- JAZZ DANCE DUETY POWYŻEJ 15 LAT

17:55- JAZZ DANCE TRIO POWYŻEJ 15 LAT

18:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY TRIO POWYŻEJ 15 LAT

18:05- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE 12-15 LAT

18:20- TANIEC WSPÓŁCZESNY MINI FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

18:30- JAZZ DANCE MINI FORMACJE 12-15 LAT

18:40- JAZZ DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

18:50- CORPS DE BALLET 12-15 LAT

19:00- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE 12-15 LAT

19:40- TANIEC WSPÓŁCZESNY FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

19:55- JAZZ DANCE FORMACJE 12-15 LAT

20:25- JAZZ DANCE FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

20:40- MINIATURA TANECZNA FORMACJE OD 12 LAT

20:50- PRODUKCJE

21:00- ROZDANIE NAGRÓD

 

KATEGORIE

TANIEC KLASYCZNY

- solo

   do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 1:00 (muzyka własna)

- duety

   do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

  do 7 lat / 8-11 lat / 12 - 15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini corps de ballet

  do 7 lat / 8-11 lat / 12 - 15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- corps de ballet

   do 7 lat / 8- 11 lat / 12 - 15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY

- solo

   do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: 1:00 (muzyka organizatora)

- duety

   do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

  do 7 / 8 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

  do 7 / 8 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  do 7 / 8 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

 

JAZZ DANCE

- solo

  do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: 1:00 (muzyka organizatora)

- duety

   do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 1:30 (muzyka własna)

- trio

   do 7 lat / 8 - 11 lat / 12 - 15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

   do 7 lat / 8 - 11 lat / 12 - 15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

do 7 lat/ 8 - 11 lat / 12 - 15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

MINIATURA TANECZNA

- solo

  do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: 1:30 (muzyka własna)

- duety

   do 7 / 8 - 9 lat / 10-11 lat/ 12 - 13 lat / 14-15 lat / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 1:45 (muzyka własna)

- trio

  do 7 / 8 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 2:00 (muzyka własna)

- mini formacje

  do 7 / 8 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 3:00 (muzyka własna)

- formacje

  do 7 / 8 - 11 lat / 12 - 15 / pow . 15 lat

   czas prezentacji: do 4:00 (muzyka własna)

PRODUKCJE

- ilość tancerzy od 24 osób

- muzyka własna

- czas prezentacji do 10 m.

 

JURY

MAŁGORZATA INSADOWSKA 

GDAŃSK

BOGDAN SZYMANIUK

GDAŃSK

ROBERT JĘDRZEJCZYK

RADOM

 
 

ARCHIWUM